srijeda, 30. svibnja 2012.

ja imam vremena da zaboravljam?


hoću da živim za godine što slijede,
i da zaboravljam.
zaboravljam, zaboravljaš, zaboravlja,
zaboravljamo, zaboravljate, zaboravljaju.
život je lijep!
i kad i ako te ponovno nađem, hoću da zaboravim,
hoću da nestaneš samo zato da bih te mogao pronaći opet i opet i opet i uvijek po prvi put, jer
samo tako trajat ćeš vječnost u meni i samo tako nikada te više izgubiti neću,
a to mi je eto bitno.