petak, 30. ožujka 2012.

čitali smo se


trenutno stanje: telepatija nam otkazala. de provjeri žice svoje, ja ću ove moje, pa da vidimo u kome je kvar.

skalpel je u trećoj ladici.